Eigen bijdrage woonzorgcentrum

Als mensen in een verzorgings- of verpleeghuis terechtkomen, moeten ze een eigen bijdrage betalen. Hoeveel dat is, hangt af van de duur van de opname, hun inkomen en hun persoonlijke omstandigheden.

In 2015 werden verzorgingshuizen en verpleeghuizen officieel afgeschaft. De overheid spreekt nu over woonzorgcentra en woonzorglocaties. Wat betaal je aan eigen bijdrage als je in een woonzorgcentrum komt te wonen? Dat kan oplopen tot ruim € 2400 per maand. Een fors bedrag, maar in de praktijk betaalt lang niet iedereen die eigen bijdrage. Om te beginnen geldt de eerste vier maanden de zogenaamde lage eigen bijdrage. Die is maximaal rond de € 900 per maand en minimaal zo’n € 170.

Hoeveel je precies betaalt, hangt af van je inkomen van twee jaar eerder. Als iemand in 2022 in een woonzorgcentrum wordt opgenomen, telt het inkomen van 2020. De lage eigen bijdrage is 10 procent van het zogenoemde bijdrageplichtige inkomen. Dat is je inkomen plus een deel van je spaargeld. De eerste plusminus € 30.000 spaargeld telt niet mee. Als je meer spaargeld hebt, wordt daarvan 4 procent bij je inkomen opgeteld. Maar als je inkomen lager is dan zo’n € 20.000, krijg je een compensatie van maximaal zo’n € 1700 per persoon. Die compensatie wordt verrekend met de bijtelling van je spaargeld.

Persoonlijke omstandigheden

Na vier maanden wordt er gekeken naar de persoonlijke omstandigheden. Als iemand een partner heeft die nog thuis woont, blijft de lage eigen bijdrage gelden. Dat is ook het geval als er kosten zijn voor de opvoeding van een kind onder de 27 jaar. Zonder partner of kinderen gaat na vier maanden de hoge eigen bijdrage tellen.

De hoge eigen bijdrage is het bijdrageplichtige inkomen, met aftrek van de zorgverzekeringspremie, zak- en kleedgeld (zo’n € 350 per maand voor alleenstaanden en € 530 voor gehuwden) en nog wat aftrekposten, afhankelijk van leeftijd en inkomen. Het spaargeld telt ook mee, volgens dezelfde berekening als bij de lage eigen bijdrage. Voor de hoge eigen bijdrage geldt geen minimumbedrag. Wel een maximum. Je betaalt maximaal ruim € 2400. Dat is veel geld. Maar je krijgt er ook veel voor. Een dak boven je hoofd, een schoon bed, maaltijden, koffie en thee en verzorging.

Als twee partners allebei in een woonzorgcentrum wonen, betalen ze samen één keer de hoge eigen bijdrage. Als leek kun je eigenlijk niet uitrekenen hoeveel je kwijt bent aan de eigen bijdrage, tenzij puzzelen met cijfers je hobby is. Met de rekenhulp op hetcak.nl kun je – als je inkomensgegevens bij de hand hebt, bijvoorbeeld je belastingaangifte van het juiste jaar – vrij eenvoudig achterhalen hoe hoog de eigen bijdrage ongeveer uitpakt.

Wel of niet AOW laten aanpassen

Mensen die in een woonzorgcentrum wonen, zijn meestal al ouder en krijgen AOW. Als een van de partners in een woonzorgcentrum terechtkomt, vraagt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aan de andere partner of die in aanmerking wil komen voor alleenstaanden-AOW. Dat scheelt veel geld, want een alleenstaande krijgt meer AOW dan een partner. Toch is dit niet altijd gunstig. In dat geval telt de partner die opgenomen is namelijk als alleenstaande en gaat hij de hoge eigen bijdrage betalen. Op die manier ga je er per saldo misschien zelfs wel op achteruit.

Wie zou het anders moeten betalen?

Veel mensen zijn bang dat ze hun huis moeten ‘opeten’ als ze in een verzorgingshuis terechtkomen. Dat gebeurt niet zo snel. Om te beginnen betalen partners altijd de lage eigen bijdrage als een van de twee nog zelfstandig woont. Verder is de eigen bijdrage gebaseerd op inkomensgegevens van twee jaar eerder. Dus als een alleenstaande in 2022 wordt opgenomen in een verzorgingshuis en haar eigen huis in dat jaar verkoopt, telt de opbrengst van het huis pas in 2024 mee voor de eigen bijdrage. Afgezien daarvan is het toch ook niet gek dat je zelf moet betalen voor opname in een verzorgingshuis? Wie zou het anders moeten betalen? Het uitgangspunt is dat je voor jezelf betaalt, en als je dat niet kunt, wordt er voor je gezorgd.

Je betaalt voor jezelf, en als je dat niet kunt, wordt er voor je gezorgd

  • De eerste € 30.000 aan spaargeld telt niet mee bij het bijdrageplichtige inkomen

  • Partners betalen altijd de lage eigen bijdrage als een van de twee nog zelfstandig woont

  • De eigen bijdrage is gebaseerd op inkomensgegevens van twee jaar eerder

Lees meer over: Geldzaken

Registreer nu bij RADAR+

RADAR+ biedt waardevolle tips om gezond te blijven van lijf & geest! Maak nu een gratis account aan en lees meteen meer!

Registreer nu

Log in om de reacties te lezen (5)

wim peters
28-01-2022 om 11:26

duidelijk

Praat mee