Wij, de vereniging AVROTROS en Hilversumse Media Compagnie C.V. (hierna AVROTROS en HMC) vinden uw privacy belangrijk. In dit Privacy Statement leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan.

RADAR+ wordt in opdracht van AVROTROS door HMC uitgegeven. Dit omvat tevens de abonnementenadministratie en de bijbehorende website.

Contactgegevens AVROTROS en HMC

Witte Kruislaan 55 1217 AM  Hilversum 035-6728798 info@radarplus.nl

Uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens aangezien u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Een foto waar u herkenbaar op staat
 • Bankrekeningnummer

We verzamelen ook wat informatie van u die niet persoonlijk is als u onze Website gebruikt, zoals:

 • De naam van de browser die u gebruikt
 • Het besturingssysteem dat u gebruikt
 • De service provider waarmee u internettoegang hebt
 • alle gegevens die google analytics verzamelt

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Daarnaast hebben wij niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@radarplus.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Leveren van onze producten (bijvoorbeeld het abonnement op RADAR+)
 • Afhandelen van uw betaling
 • Behandelen van vragen, tips of klachten
 • Contact opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Informeren over deelname aan winacties/puzzels
 • Gericht aanbiedingen doen, bijv. via e-mail, post of telefoon
 • Analyseren, onderhouden en optimaliseren van (mobiele) websites en bijbehorende technologieën waaronder de beveiliging om onder andere fraude tegen te gaan
 • Marktonderzoek uitvoeren en managementinformatie samenstellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene) strategie
 • Voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen verzameld en verwerkt ten behoeve van de facturering of het leveren van het gevraagde product, terwijl andere gegevens én voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze website én voor het doen van een gericht aanbod kunnen worden gebruikt.

Geautomatiseerde besluitvorming

We nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijnen persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.  

In beginsel houden wij voor het gebruik van de gegevens die wij verwerken een termijn aan van twee jaar na het einde van de klantrelatie. Ontvangt u bijvoorbeeld e-mails met acties en aanbiedingen van onze producten en diensten omdat u abonnee bent (geweest) van RADAR+, dan blijft u deze ontvangen tot uiterlijk twee jaar na beëindiging van het abonnement. Ontvangt u e-mails met acties en aanbiedingen van onze producten en diensten, omdat u zich hiervoor hebt aangemeld, dan blijft u deze ontvangen totdat u zich hiervoor afmeldt. Transactiegegevens (gegevens met betrekking tot de koop van een product) moeten in veel gevallen om fiscale redenen langer worden bewaard. Er zijn echter ook gegevens die wij gezien hun relevantie of gevoeligheid gedurende een kortere termijn gebruiken.

Delen van persoonsgegevens met derden

We delen uw persoonsgegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Uw gegevens kunnen bijvoorbeeld worden verstrekt aan partijen die door ons worden ingeschakeld bij de uitvoering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld voor de levering van RADAR+). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij kunnen een opgegeven telefoonnummer gebruiken voor telemarketingdoeleinden. In geval van consumenten in de zin van de Telecommunicatiewet die (nog) geen klant van ons zijn, zal altijd vooraf worden ontdubbeld met het Bel-me-niet Register. Gegevens van diegenen die niet in het Bel-me-niet Register zijn ingeschreven en die geen consumenten in de zin van de Telecommunicatiewet zijn, kunnen voor telemarketingdoeleinden worden gebruikt. In ieder telemarketinggesprek zal de mogelijkheid worden geboden zich te verzetten tegen telemarketing en zal eveneens worden gewezen op het Bel-me-niet Register en de mogelijkheid daarin te worden opgenomen

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein (tekst)bestandje dat door uw browser op uw computer wordt opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Deze informatie kan bij uw volgende bezoek naar ons worden teruggestuurd. Zo kan onze website u herkennen. Cookies zorgen ervoor dat de website snel is en u onze website veilig kunt bezoeken. De cookies zorgen er ook voor dat wij kunnen zien hoe de website wordt gebruikt en hoe wij onze website kunnen verbeteren. Daarnaast kunnen cookies van onszelf worden gebruikt om advertenties te tonen die aansluiten op uw interesses. We gebruiken de volgende cookies:

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken. Zonder deze cookies kan u niet elektronisch betalen, niet inloggen en kunnen sommige voorkeuren (zoals uw taalinstellingen) niet worden bewaard.

Google Analytics

Om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te testen maken we gebruik van Google Analytics. Zo kunnen we zien hoe de website wordt gebruikt en hoe we de website kunnen verbeteren. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Dat betekent dat Google de gegevens die door deze cookies worden verzameld, niet voor eigen doeleinden zal gebruiken.

Tracking cookies

Wij vragen je toestemming om tracking cookies te plaatsen. Op basis van de pagina’s die u hebt bezocht, kunnen wij u advertenties laten zien waarvan we denken dat deze interessant voor u zijn.

Social media

Op onze website staan knoppen van Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn. Met deze knoppen kunnen bijvoorbeeld pagina’s worden gedeeld op social media. Social media verzamelen via de code van deze knoppen informatie, al voordat u op de knop drukt. Wij hebben daar geen invloed op. Met deze cookies maken social media het mogelijk voor adverteerders om u te vinden. Lees regelmatig zelf de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn om te zien wat er gebeurt met uw gegevens die via de cookies zijn verzameld.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. In ieder geval zult u dan op elke pagina de cookie informatiebalk te zien krijgen, aangezien onze websites dan niet (in een cookie) kunnen opslaan dat u de website al eerder hebt bezocht en mogelijk zelfs al een keuze hebt gemaakt tussen wel/niet accepteren van cookies.

Om de inhoud van onze e-mails te optimaliseren leggen we de respons (open en kliks) op onze e-mails op individueel niveau vast. Als u de e-mails niet meer wilt ontvangen kunt u zich uitschrijven door middel van een link in de e-mail. 

Doorgifte

Wij hebben als uitgangspunt om uw persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de privacyverordening van toepassing is binnen de EU, kunnen we daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekeren. Voor een klein onderdeel van onze dienstverlening maken we gebruik van Mailchimp, gevestigd in de Verenigde Staten. Mailchimp is gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield, een ‘passend beveiligingsniveau’ volgens de Autoriteit Persoonsgegevens. Op basis daarvan is het toegestaan dat Mailchimp persoonsgegevens verwerkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u tot onze beschikking hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@radarplus.nl. (of zie andere contactgegevens onder ‘Service’).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, en MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via privacy@radarplus.nl. (of zie andere contactgegevens onder ‘Service’).  Indien u van mening bent dat u naar aanleiding van uw melding/verzoek niet voldoende door ons bent geholpen, hebt u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via het colofon van RADAR+, via onze website of per e-mail.

Hilversum, 16 april 2020